VÍTEJTE

Na odblokování se, prosím, objednávejte telefonicky v úterý nebo ve čtvrtek

od 20.00 do 21.00 hodiny.

JARKA mobil: 775 719 802

Od ledna 2019 v úterý a ve středu začíná odblokovávat v KinezioCentru Jirka Pražák

JIRKA mobil: 777 853 700

Více o něm: http://znojmo.kineziocentrum.eu/o-mne


Zvu vás na kurz MENTÁLNÍ ZAOSTŘENÍ

Foto Jaroslava Zahradníková

Nabízím

odblokování, kurzy metody One Brain, dětské kurzy a prázdninová setkání, prospěšná cvičení, tématická rozestavění, konstelace rodinného systému, víkendové pobyty…

Objednávejte se, prosím

na odblokování telefonicky v úterý a ve čtvrtek od 20.00 do 21.00 hod.

mobil: 775 719 802

na kurzy, semináře, víkendové pobyty na těchto stránkách

Najdete mě

Z ul. Jubilejní park odbočíte na Bulharskou a na první křižovatce odbočíte doprava na slepou Jungmannovu ul. Na konci ulice uvidíte vchod do KinezioCentra.