Pro DĚTI - základní kurz

Myslíš si a říkáš, že se to nikdy nenaučíš, že to nezvládneš?

Nevěříš ve změnu k lepšímu?

Tak potom věř, že na tomto kurzu získáš dost zručnosti na to, aby ses o sebe postaral, aby sis sám pomohl:

 • když se ti nedaří ve škole
 • když se ti nechce učit
 • když máš strach něco říct nebo udělat
 • když se často hněváš, zlobíš na sebe nebo ostatní

VĚŘ SI.

 • Ty víš, jak svůj problém řešit.
 • Ty víš, co je pro tebe důležité.

DÁVÁM TI DŮVĚRU, že se dokážeš vypořádat se svými pocity, zpracovat je a najít své vlastní řešení problému.

Obsah základního kurzu:

Stupně na sebe navazují.

 1. stupeň – Barometr chování – „Jak se cítím, když přijde na řadu téma ‚Uč se!‘?“
 2. stupeň – Věková recese – „Při učení se cítím ‚nějak divně‘.“
 3. stupeň – Středová linie – "Proč si některých slov nevšimnu, proč dělám méně

  chyb na začátku než na pravé straně nebo níže v textu?"

 4. stupeň – Sebejistota, sebeúcta, sebevědomí – "Velmi dobře vím, že to celé

  dobře ovládám, ale neodvažuji se mluvit." nebo "Nejprve to napíši

  dobře, ale následně to ‚opravím‘ s chybou."

Kurz je pro děti ve věku 7 – 13 let

Termíny