Pro RODIČE

„Jaké rodiče potřebují dnešní děti“

Zvu vás na cyklus 10. setkání.

Budeme společně nacházet odpovědi na otázky:

Jak se s dětmi cítíme?

Jak s nimi mluvíme?

Jak se cítíme v roli rodiče a jak roli zvládáme?


Potřebujeme vědět, co udělat pro své děti, aby se cítily v bezpečí.

Pořebujeme se naladit na jejich ptřeby.

Potřebujeme rozvíjet jejich schopnosti, talent a nadání.


Témata: pravda, láska, žárlivost, lež, základní potřeby, zodpovědnost,
vztahy, mluv!!, hodnoty, spolupráce

Termíny