Pro RODIČE

„Jaké rodiče a potřebují dnešní děti“

Zvu vás na 10 jednodenních setkání.

Budeme společně nacházet odpovědi na otázky:

Jak se s dětmi cítíme? Jak s nimi mluvíme?

Jak se cítíme v roli rodiče a jak ji zvládáme? S čím si při výchově dětí nevíme rady?


Potřebujeme vědět, co udělat pro své děti, aby se cítily v bezpečí.

Potřebujeme se naladit na jejich potřeby.

Potřebujeme rozvíjet jejich schopnosti, talent a nadání.


Témata: pravda, láska, žárlivost, lež, základní potřeby, zodpovědnost,
vztahy, mluv!!, hodnoty, spolupráce

Termíny