Můžeme mluvit?

Většina z nás se nenarodila se strachem z mluvení na veřejnosti – získali jsme ho.

Byli jsme kritizováni, když jsme řekli něco, co „oni“ považovali za špatné.

Jak jsme se cítili ohledně této kritiky? Může s vámi tato kritika dnes ještě stále být v podobě vašich emocionálních pastí, které ovlivňují to, jak přemýšlíte, volby, které děláte, a váš úspěch s jak velkou jistotou ostatním sdělujete vaši pravdu ve všech oblastech vašeho života.

Termíny

Na tento kurz nyní žádné termíny nejsou.