1. stupeň - Nástroje metody

Kurzy One Brain jsou vzdělávací.

Na 1.stupni se naučíte:

základy techniky – komunikační dovednosti, uvolňovací cviky, kineziologický – svalový test.

Seznámíte se s „páteří“ metody One Brain – BAROMETREM CHOVÁNÍ, který vypráví příběh o emocionálním stavu a vytouženém stavu mysli.

Naučíte se, jak používat „nástroje“ metody v každodenním životě.


O kurzech

Pro osobní rozvoj:

Krok za krokem metodou One Brain si můžete vrátit tělo, mysl a duši do přirozeného stavu zdraví psychického, a tím i fyzického. Naučíte se, jak si jednoduchým způsobem uchovat v každodenním životě radost z konání, vnitřní pocit klidu, rozvahu, zájem učit se novým věcem.

Pro profesní činnost:

Na 11 základních kurzech si především pomůžete sami sobě a naučíte se pomáhat i druhým.

12 základních kurzů Vás dovede na úroveň certifikovaný facilitátor, oprávněný poskytovat soukromá sezení s využitím systému a metody kineziologie One Brain.

Všichni, které to zajímá, jste vítáni a můžete mít osobní zkušenosti s touto jemnou, neinvazivní, vědeckou metodou.

Se mnou můžete projít 1. až 7. stupeň, další s členkou fakulty Zuzanou Fečkovou Frankovou v Brně. www.1brain.sk

1.stupeň Nástroje metody uvádí základní techniky, s kterými pracujeme : Barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu. (2 dny)

2.stupeň Zlepši uvědomění učení představuje systém „Jednotného mozku“, detailní přepracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole. (3 dny)

3.stupeň Kód těla vysvětluje Struktury/Funkce, aby nám umožnil pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování a naše osobní systémy přesvědčení. (4 dny)


Tři stupně Vás uvedou do systému Three In One Concepts- metody One Brain.

A poté máte VOLBU:

  • pokračovat IV.stupněm
  • absolvovat jednodenní programy – Svět Barometru, Barometr na těle, Hojnost
  • chodit na individuální odblokování
  • využívat korekce – nápravná cvičení jako domácí cvičení pro každý den

4.stupeň One Brain pro pokročilé prohlubuje znalosti One Brain ve směru, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin dyslexie a defúzních technik k uvolňování takových emocionálních stresorů (příčin stresu). (4 dny)

5.stupeň Hlasitější než slova zvyšuje vlastní sebepoznání, týkající se naší instinktivní osobnosti a vede nás prostřednictvím dalších informací o strukturach a funkcích. (4 dny)

6.stupeň Strukturální neurologie završuje výuku základních technik používaných v Systému jednotného mozku se zvláštním důrazem na esenciální energie mozku/těla. (4 dny)

7.stupeň Vztahy v ohrožení

Tématem 5 denního kurzu je skončit s obviňováním druhých z nezodpovědnosti. Přijmout vlastní odpovědnost, a ne jen o ní mluvit. Začít odpovědně jednat. Je to první ze třech kurzů koncipovaných pro kandidáty na facilitátory, aby jim pomohl „být lepším“ osobně a ve všech vztazích.

Myslíme-li ANO, řekneme ANO. Myslíme-li NE, řekneme NE.

Další kurzy na www.amikus.cz

Termíny