Pro DĚTI - základní kurz, termín 1. 9. 2018

Myslíš si a říkáš, že se to nikdy nenaučíš, že to nezvládneš?

Nevěříš ve změnu k lepšímu?

Tak potom věř, že na tomto kurzu získáš dost zručnosti na to, aby ses o sebe postaral, aby sis sám pomohl:

 • když se ti nedaří ve škole
 • když se ti nechce učit
 • když máš strach něco říct nebo udělat
 • když se často hněváš, zlobíš na sebe nebo ostatní

VĚŘ SI.

 • Ty víš, jak svůj problém řešit.
 • Ty víš, co je pro tebe důležité.

DÁVÁM TI DŮVĚRU, že se dokážeš vypořádat se svými pocity, zpracovat je a najít své vlastní řešení problému.

Obsah základního kurzu:

Stupně na sebe navazují.

 1. stupeň – Barometr chování – „Jak se cítím, když přijde na řadu téma ‚Uč se!‘?“
 2. stupeň – Věková recese – „Při učení se cítím ‚nějak divně‘.“
 3. stupeň – Středová linie – "Proč si některých slov nevšimnu, proč dělám méně

  chyb na začátku než na pravé straně nebo níže v textu?"

 4. stupeň – Sebejistota, sebeúcta, sebevědomí – "Velmi dobře vím, že to celé

  dobře ovládám, ale neodvažuji se mluvit." nebo "Nejprve to napíši

  dobře, ale následně to ‚opravím‘ s chybou."

Kurz je pro děti ve věku 7 – 12 let


lektor: Jarka Zahradníková

začínáme v pátek 9.3.2018 a pokračujeme 20.4., 11.5., 1.9. 2018

od 15.00 do 17.00h pro děti

od 17.00 do 18.00h společně s rodiči

kde: KinezioCentrum, Jungmannova – konec slepé ulice, Znojmo

Vezmi si s sebou: pohodlné oblečení a přezutí

Kurzovné:

1.stupeň 980,–

Jsou pro tebe připravena:

skripta, sada motivačních karet, karty barev, dárky pro potěchu těla, mysli a duše

pí voda, čaj a svačinka

Volná místa: 0

Přihlášení

Kurz je již obsazen.