Metoda One Brain

Společnost Three In One Concepts vytvořila vzdělávací systém a metodu One Brain pro práci se stresem v oblasti specializované kineziologie.

V čem je metoda Jednotného mozku – One Brain – tak účinná? V tom, že odhalí emocionální příčinu problému.

Když jsme byli dětmi, věděli jsme, že jsme dokonalí, důvěřovali jsme si (vždyť jak jinak bychom se jednoho dne pustili opory a naučili se chodit?) a chovali se sebejistě.

Jak jsme však rostli, potkávaly nás bolestné zkušenosti, zažívali jsme pocity křivdy, zahanbení (tys to neudělal, jak jsem ti řekl!), výsměchu od kamarádů a obviňování. Soudili nás, kárali a my uvnitř trpěli. Věděli jsme, že i když se budeme sebevíc snažit, stejně budeme odmítnuti. Postupně jsme se tak vzdávali a přestali jsme vyjadřovat své pocity. Přestali jsme říkat, jak se cítíme a co chceme. Jak se uprostřed toho všeho vyhnout zmatku? Zvládnout úzkost a depresi nikdo dítě nenaučí. Postupně jsme ztráceli sebevědomí a vyrovnanost.

A co odměny? Slyšeli jsme, že za dobré známky dostanu kolo, počítač. V těch chvílích byli pro nás rodiče autoritou. Ale jejich lásku jsme vnímali jako podmíněnou. Byli ochotni nás přijímat takové, jací jsme opravdu? S našimi pocity, emocemi, schopnostmi a předpoklady? Poslouchej a přizpůsob se, to bylo tím hlavním, čemu nás učili tím, že nás odměňovali.

Své sehrála televize a film. Kolik násilí (i sexuálního) se odehrává na filmovém plátně a obrazovkách! Také tato konzumace prožitků a vjemů ovlivňuje naše systémy přesvědčení. A co náboženství a politika? Ať jsme byli vychováváni jako žid, křesťan, muslim či buddhista, odmalička si osvojujeme různé systémy přesvědčení. A s tím předsudky, odlišný žebříček životních hodnot, ovlivňující celý náš život. Kromě toho máme svou genetickou minulost, systém přesvědčení (svoji pravdu), kterými nás zavalilo naše genetické příbuzenstvo. Projevuje se ve vyslovené i nevyslovené etice a morálce. Zkušenost naší genetické linie určuje naše podvědomí víc, než jsme ochotni si představit.

Koho by tedy v tomto systému napadlo, že má ve vlastnictví obrovský balík systémů přesvědčení jako neužitečných zvyků, způsobů chování a postojů? Kolikrát si říkáme – kdybych tak… mohl bych… Co všechno nám brání říci si: Chci, mohu a udělám.

Co by se stalo, kdyby nám řekli:

  • že každá bytost má možnost rozhodnout se, čemu chce věřit
  • že každý jsme jedinečný (a proto dokonalý takový, jaký je), protože náš genetický vzorec nemá nikdo jiný
  • že se systém přesvědčení mění vlivem zkušeností a nově nabytých vědomostí
  • že uznání chyby je ctnost a měnit názory je přirozené
  • nebo taky – kdyby nám někdo řekl, že my jsme jediným zdrojem své radosti, štěstí, zdraví a toho, jak »se mít lépe«

Můžeme to vůbec změnit? Ano – když identifikujeme a odstraníme traumata minulosti, jež omezují naše vnímání v přítomnosti.

Svalovým testem získáme potřebné informace. Takové informace, které obejdou náš systém přesvědčení. Tělo má naštěstí svou vlastní řeč. Ovládá ji od okamžiku početí – mluví k sobě prostřednictvím elektrochemického toku energie, který ovlivňuje svalstvo: stahuje a roztahuje svalstvo, aby tak spojilo miliony samostatných funkcí lidského organismu do jediného celku – vyváženého.

Mít v jednotě tělo, mysl a ducha, znamená uchovat si zdraví psychické, a tím i fyzické.

Tělo má úžasnou schopnost sebeléčení – pokud si tento proces nezablokujeme. Sama lékařská věda říká, že až 95 % onemocnění je psychosomatického původu. Naše tělesné zdraví je tedy závislé na našich duševních procesech. Na tom, jak se díváme na život – jak na vědomé, tak podvědomé úrovni. Klíčovou roli hraje náš vnitřní postoj a v něm jsou hlavními faktory strach, stres a způsob, jak jej zvládáme.

Mluvící řečí těla je svalový test.

Dá se namítnout: Proč používat svalový test a proč se jednoduše nezeptat? Odpověď je jednoduchá: Vědomé odpovědi neříkají pravdu. Ve vědomí máme to, co se rozhodneme si zapamatovat a jak se rozhodneme si událost zapamatovat – řídíme se vybudovaným systémem přesvědčení. Vědomé odpovědi vytváříme tak, abychom vypadali co možná nejdokonaleji, podle naší momentální „pravdy“. Obvykle nepříjemné pocity zvládneme tak, že se jim vyhýbáme, popíráme je, odoláváme jim. To však vyvolává naše vnitřní konflikty a my se raději problému vyhneme, popřeme jej. Časem se nás zmocňuje pocit bezmoci, cokoli s tím podniknout. Nakonec nám zůstane jen mrzutost a trápení.

Skutečná, upřímná odpověď musí obsahovat to, čemu naše vědomá mysl věří právě teď. A také to, co naše podvědomá mysl zásluhou strachu a strachu z emocionální bolesti popírá. Vědomě si mohu myslet, že tvrdě pracuji a rozvíjím se. Ale co když vám podvědomí našeptává – „to jsi dělal vždy, ale ničeho jsi nedosáhl. Jsem stejný jako táta, také nedokázal vydělat peníze“. Vědomí a podvědomí se dostanou do rozporu. Sabotujeme pak sami sebe, jsme nerozhodní, zmatení. Nic se nemění k lepšímu, ačkoli na vědomé úrovni jsme si celou záležitost vyjasnili.

NÁSTROJEM JE SVALOVÝ TEST

Metoda One Brain využívá testování mozku prostřednictvím svalů. Svalový test nabízí překvapivou biologickou zpětnou vazbu s tělem/myslí. Testování svalů nám zprostředkuje přímý kontakt se VŠEMI úrovněmi uvědomění si sama sebe. Jasně ukazuje, že každý z nás je jediným zdrojem informací o svých individuálních životních zkušenostech.

Ostatně – kdo z nás to nezná: Prosím tě, sedni si, potřebuji ti říci něco nepříjemného. Mozek při nepříjemné zprávě vysílá impulzy a nám ochabnou svaly, podlomí se kolena.

Ztuhneme, zablokujeme se. Zablokuje-li se levá nebo pravá mozková hemisféra, vnímáme omezeným způsobem. »Nevidíme« a nevolíme adekvátní způsoby řešení, nevybaví se nám to, co normálně známe, či jsme se naučili a ještě včera perfektně uměli.

Pracují-li obě mozkové hemisféry rovnocenně, tedy zapojíme-li i pravou mozkovou hemisféru, dokážeme získat věrohodnou představu o tom, jak naše pocity ovlivňují tělo, a máme možnost zablokované energie uvolnit.

Práce s klientem: Facilitátor jemně zatlačí dlaní na mírně předpažené ruce klienta, aby prostřednictvím biologické zpětné vazby dostal odpověď na otázku. Negativní emoce sval oslabí, zatímco pozitivní ho zpevní. To umožňuje přístup k potřebným informacím, abychom dospěli k odpovídající technice nebo cvičení, jimiž můžeme energetický blok (příčinu problému) jemně, ale rychle a účinně odstranit.

Metoda je vhodná pro dospělé i děti bez rozdílu věku. Problémy miminek lze řešit přes rodiče.

Vše se děje za plného vědomí pomocí svalového testu na rukou.

Metoda odstraňuje prvotní příčinu problému – zablokovaný tok energie v důsledku prožitého stresu.

Metoda One Brain nenahrazuje lékařskou péči.